Hội đồng Xét duyệt Chương trình CSI 2022 tiến hành phiên họp tổng kết

Nhằm tổng kết quá trình đánh giá, chấm điểm các hồ sơ tham dự vòng chung khảo của chương trình “Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam (CSI) 2022”, Hội đồng đã tiến hành họp phiên tổng kết…

Theo đó, ngày 02/11/2022, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam (VCCI-VBCSD) đã tổ chức phiên họp thứ hai của Hội đồng Xét duyệt Chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam (CSI) 2022.

Hội đồng Xét duyệt Chương trình CSI 2022 tiến hành phiên họp tổng kết

Nhằm tổng kết quá trình đánh giá, chấm điểm các hồ sơ tham dự vòng chung khảo của chương trình, cuộc họp có sự tham gia của các thành viên Hội đồng Xét duyệt từ các cơ quan: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội, UNICEF, VBCWE, CERED, EPRO và Deloitte Việt Nam.

Sau 02 tháng làm việc tập trung và khẩn trương, Hội đồng Xét duyệt Chương trình đã đánh giá 142 hồ sơ lọt vào chung khảo từ hàng trăm hồ sơ tham dự với tinh thần tích cực, công tâm, khách quan. Việc chuyển đổi hoàn toàn công tác nộp hồ sơ và chấm điểm sang hình thức trực tuyến cũng đã hỗ trợ hiệu quả cho quá trình đánh giá cũng như yêu cầu bổ sung hồ sơ, chấm bổ sung kịp thời. Trong số các hồ sơ tham dự Chương trình CSI 2022, phần lớn các doanh nghiệp đều tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật về thuế, môi trường, công đoàn và lao động.

Hội đồng Xét duyệt tiến hành dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch chuyên trách VCCI, Chủ tịch VBCSD – Nguyễn Quang Vinh

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng Xét duyệt đã lắng nghe đại diện Ban Thư ký VBCSD trình bày theo dõi báo cáo tổng hợp quá trình công tác và kết quả đánh giá sơ bộ chấm điểm và kết quả đánh giá có sự tham vấn của các cơ quan chuyên môn như Tổng Cục Thuế, Tổng Cục Môi trường, Tổng liên đoàn lao động, Thanh tra Bộ Lao động, v.v  do ban thư ký VBCSD thực hiện.

Các đại biểu cho ý kiến tại cuộc họp

Ông Nguyễn Quang Vinh – Phó Chủ tịch chuyên trách VCCI, Chủ tịch VBCSD cho biết, báo cáo kết quả tại cuộc họp đây là kết quả đã có sự tham vấn ý kiến của các cơ quan quản lý liên quan như Tổng Cục Thuế, Tổng Cục Môi trường, Tổng liên đoàn lao động, Thanh tra Bộ Lao động… và sẽ được báo cáo lên Ban Chỉ đạo Chương trình trong phiên họp được tổ chức vào trung tuần tháng 11 sắp tới.

Theo ông Vinh, kết quả điểm đánh giá hồ sơ của các doanh nghiệp năm 2022 đạt mức trung bình cao nhất so với những năm trước đây, cho thấy công tác tích hợp thực hiện mô hình quản trị bền vững tại các doanh nghiệp đã có bước tiến rõ rệt, đồng thời công tác tổng hợp thông tin, công tác báo cáo cũng đã hiệu quả hơn.

Top 100 doanh nghiệp bền vững năm 2022 và các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc về thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn, ứng phó với biến đổi khí hậu, các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc về nâng cao quyền năng phụ nữ và bình đẳng giới tại nơi làm việc, cùng các doanh nghiệp kinh doanh có trách nhiệm về quyền con người, quyền trẻ em sẽ được biểu dương tại Lễ công bố Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2022 dự kiến vào tối ngày 01/12 tại Hà Nội.

Theo Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp