Thủ tướng: “Doanh nghiệp vững mạnh thì quốc gia mới hùng cường và thịnh vượng”


Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh điều này khi phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra sáng 31/12.

Đại hội Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lần thứ VII diễn ra trong 2 ngày 30 và 31/12 theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Hà Nội và trực tuyến tới các Chi nhánh VCCI tại 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Cùng dự Đại hội tại đầu cầu Hà Nội có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương; Dự đại hội có 434 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 220 hiệp hội doanh nghiệp thành viên và gần 200.000 doanh nghiệp hội viên trong cả nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lẵng hoa chúc mừng.

Thủ tướng phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam lần thứ VII

Đại hội đã tổng kết công tác của VCCI nhiệm kỳ VI (2015 – 2020), thông qua phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ VII (2021 – 2026); sửa đổi Điều lệ VCCI và bầu Ban Chấp hành, Ban Thường trực và Ban Kiểm tra VCCI khóa VII.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa VII gồm 93 ủy viên, đại diện cho gần 200.000 doanh nghiệp, trên 220 hiệp hội doanh nghiệp hội viên trên toàn quốc. Đại hội thống nhất đổi tên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Ông Phạm Tấn Công – Bí thư Đảng đoàn VCCI được bầu làm Chủ tịch VCCI nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, VCCI đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác chủ yếu Đại hội VCCI lần thứ VI đề ra và những nhiệm vụ khác được Đảng, Nhà nước giao. Các hoạt động chính của VCCI như xây dựng pháp luật, chính sách, cải thiện môi trường kinh doanh, xúc tiến thương mại-đầu tư, đào tạo, tư vấn, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp,… đã được đẩy mạnh, tăng 20% so với nhiệm kỳ trước, đạt mức độ tăng trưởng bình quân 7,5%/năm.

Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của VCCI thời gian tới đó là thúc đẩy hỗ trợ doanh nghiệp ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả hơn. 

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những thành tích mà VCCI đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại và hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Thủ tướng khẳng định vai trò quan trọng của VCCI trong việc tập hợp được đông đảo các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và tăng cường vai trò đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. VCCI đã có gần 200.000 doanh nghiệp hội viên, tăng hơn 70% so với đầu nhiệm kỳ trước. Ban Chấp hành hoạt động hiệu quả với hơn 90 thành viên đại diện cho các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; góp phần quan trọng vào thành công chung của cả nước.

Cơ bản tán thành 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược mà văn kiện Đại hội của VCCI đã đề ra, Thủ tướng khẳng định, đây là những nhiệm vụ trọng tâm, thiết thực và phù hợp với định hướng, mục tiêu phát triển của đất nước trong giai đoạn tới, đúng như lời Bác Hồ dạy: “Việc gì cũng cần phải thiết thực, nói được, làm được. Việc gì cũng phải từ nhỏ dần dần đến to, từ dễ dần đến khó, từ thấp dần đến cao”.

Thủ tướng chỉ rõ nhiệm vụ bao trùm, quan trọng nhất của VCCI là làm tốt công tác tập hợp, liên kết, phát huy sức mạnh tổng lực, tinh thần đoàn kết của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam để góp phần giải quyết những bài toán, vấn đề lớn đang đặt ra cho đất nước vì lợi ích quốc gia, dân tộc và bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của từng doanh nghiệp.

“Tất nhiên, việc phát huy sức mạnh tổng lực của cộng đồng doanh nghiệp là nhiệm vụ của nhiều chủ thể, nhưng trong đó có vai trò không thể thay thế của VCCI. Trước mắt, VCCI và cộng đồng doanh nghiệp cần tích cực tham gia, cùng cả nước thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, thực hiện thật tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội” – Thủ tướng nói.

Thủ tướng nêu ra 5 nhiệm vụ trọng tâm của VCCI trong nhiệm kỳ mới

Thủ tướng đề nghị không ngừng xây dựng, củng cố VCCI thực sự trở thành tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam. VCCI không chỉ đại diện cho gần 200.000 doanh nghiệp hội viên; phải xây dựng vị thế và xác lập uy tín xứng đáng là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cả cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

VCCI tham gia tích cực, góp phần ngày càng quan trọng vào thúc đẩy cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh vì đây luôn là yếu tố tiên quyết cho sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế. Các chính sách, pháp luật khi ban hành phải gần với cuộc sống nhất, khả thi nhất, hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển. Thúc đẩy hỗ trợ doanh nghiệp ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả hơn vì doanh nghiệp vững mạnh – quốc gia thịnh thượng.

Bên cạnh đó đẩy mạnh phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam với tinh thần đoàn kết, dân tộc, tự lực, tự cường, tập trung giải quyết những vấn đề quan trọng của đất nước.Dẫn dắt doanh nghiệp hội nhập thành công, chủ động tham vấn, góp phần hoàn thiện các chính sách hội nhập của đất nước, thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Thủ tướng cũng tán thành với định hướng của VCCI là bắt tay xây dựng ngay văn hoá kinh doanh Việt Nam. Vừa qua tại Hội nghị văn hoá toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Tổng Bí thư chủ trì đã xác định rất rõ tầm quan trọng của văn hoá. Với cộng đồng doanh nghiệp, xây dựng văn hoá kinh doanh phải xứng tầm phát triển của đất nước. Văn hoá kinh doanh gắn liền với xây dựng đất nước văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Việc lựa chọn xây dựng và xác lập văn hoá kinh doanh vừa là nhiệm vụ trọng tâm, vừa là đột phá chiến lược hoàn toàn đúng đắn. Do đó phải triển khai thực hiện nhiệm vụ này thật tốt, góp phần tạo ra được một đội ngũ doanh nhân vững mạnh. Việt Nam chỉ giàu và mạnh khi các doanh nghiệp giàu và mạnh. Việt Nam phát triển bền vững và văn minh khi doanh nghiệp Việt Nam hoạt động kinh doanh theo hướng bền vững và văn minh. Văn hoá kinh doanh tạo ra sức mạnh mềm của doanh nghiệp và cũng góp phần xây đắp hình ảnh quốc gia.

Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự Đại hội

“Chúng ta đang sống trong một thế giới với nhiều biến đổi, bất định, khó lường, cơ hội, thuận lợi đan xen với khó khăn, thách thức, nhưng tôi tin tưởng, với bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần vượt khó, yêu nước, đoàn kết, tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc của mình, VCCI và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam sẽ thích ứng, nỗ lực vươn lên, vươn cao, vươn xa và có nhiều đóng góp quan trọng, góp phần đưa đất nước phát triển, hùng cường, thịnh vượng, sánh vai cùng cường quốc năm châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới 2022 và đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Thủ tướng gửi tới toàn thể cộng đồng doanh nhân, tập thể lãnh đạo và người lao động VCCI sức khỏe, hạnh phúc và thành công; Chúc VCCI và cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp năm 2022 phát triển vượt bậc so với năm 2021./.

Theo Báo Điện tử VOV

Hội viên mới

Công Ty TNHH Thương Mại Và Du Lịch Việt Long Thịnh

Công ty TNHH ENTECHCOM

Công ty TNHH Tập đoàn Gỗ Nội thất Hưng Duyên

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thùy Dương

Công Ty TNHH Hi-Tech Việt Nam Apparel

Công Ty CP Dệt May Thiên An Phú

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Kiến Nguyên

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Trang trí nội thất Phước Nhật Long

Công Ty Cổ Phần May Mặc Xuất Khẩu Việt Liên

Công ty TNHH Dệt May BETTER

Công Ty Cổ Phần Glink Seven

Công Ty TNHH XDD Textile

Công Ty TNHH Việt Vương 2

Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Xây Dựng SQ Design

Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia (Suleco)

Công Ty TNHH Vitamin Farm

Công Ty Cổ Phần Cát Phú Quảng Ngãi

Công ty TNHH SX & TM Vương Thành Công

Công Ty TNHH Tiếp Vận Global Moving (Việt Nam)

Công Ty TNHH Tường Vy Group

Công ty TNHH Minh Đức S.O.F.A

Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Tân Phú Quý

Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt may Thiên An Thịnh

Hợp tác xã Sản xuất Nông nghiệp Dịch vụ và Thương mại EA KUÊH WING FARM

Công Ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán Và Tư Vấn Thuế AFA

Công Ty TNHH Kim Sora

Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Khách sạn Bạch Đằng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sơn Hà Duy Xuyên

Văn phòng Luật sư Lê Ngô Hoài Phong

Công ty TNHH Thám tử vệ sỹ Ban Mê

Công Ty TNHH HGC STONE

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hoàng Ký

Công Ty TNHH Một Thành Viên Ya Yương Ayun

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vitranexco

Công ty TNHH Thương mại Phước Thuận Phát

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tây Phú

Công Ty TNHH MTV May Mặc Xuất Khẩu Đức Tỷ

Công ty TNHH Chế xuất Billion Max Việt Nam

Công ty CP Thương mại và Dịch vụ JT Việt Nam

Công Ty TNHH TMDV Tiến Dũng Phát

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Giải Pháp Công Nghệ Isystem

Công ty TNHH TDH Coffee

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Nhật Thiên Thanh

Viettel Đắk Lắk - Chi Nhánh Tập Đoàn Công Nghiệp Viễn Thông Quân Đội

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Bazan

Công ty TNHH Trương Cao

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp BIOFARM

Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Lộc Khang

Chi Nhánh Công Ty CP Thương Mại Và Chuyển Phát Nhanh Nội Bài Tại TP Đà Nẵng

Công Ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Quốc Hùng

Công ty TNHH Kiến trúc Nhà Vui Ban Mê

Công ty CP May và Thương mại Gio Linh

Công Ty TNHH Hai Thành Viên Gallant Dachan Seafood

Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại Minh Đông

Công Ty TNHH SXTM Nội Thất Hoàng Việt

Công ty TNHH Điện tử FOSTER (Đà Nẵng)

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Tây Nguyên

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Chế Biến Thực Phẩm TD TEA

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Doanh nghiệp Az Homes - Chi Nhánh Az Media

Công ty Cổ phần Liên Minh

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thanh Lâm

Công Ty Cổ Phần Tri Việt Hội An

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Hoà Lợi

Công ty TNHH MTV Thép Dự Ứng Lực Hòa Phát

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại An Khang Phát

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Vinh Lộc

Công ty TNHH Bột Nhang Trường Thịnh