Dự án xây dựng Trung tâm Tai – Mũi – Họng Đà Nẵng

Công ty TNHH MTV Trung tâm Thính học Đà Nẵng kêu gọi đầu tư trong dự án xây dựng TRUNG TÂM TAI-MŨI-HỌNG ĐÀ NẴNG do chính công ty làm chủ đầu tư.

Trung tâm Tai-Mũi-Họng Đà Nẵng được đầu tư theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển quy mô dân số tại địa phương và các tỉnh lân cận. Thông qua việc xác định quy mô các hạng mục đầu tư mới và các quỹ đất đầu tư xây dựng trong tương lai, Trung tâm là cơ sở khám chữa bệnh hiện đại, thân thiện với môi trường, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu trong công tác khám chữa bệnh hiện nay và chăm sóc sức khỏe cho người dân thành phố Đà Nẵng, khách nước ngoài đang công tác tại Đà Nẵng và người dân các tỉnh khu vực Miền Trung – Tây Nguyên. Đây cũng là địa điểm tin cậy để nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ và là nơi chuyển giao kỹ thuật thực hành cho các sinh viên y khoa.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.