1/ Ban Giám đốc
Chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của VCCI-Đà Nẵng theo đúng chức năng, nhiệm vụ do điều lệ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam quy định và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch VCCI.

 

Ông Nguyễn Tiến Quang –  Giám đốc
Điện thoại : 0236 3835654              Fax: 02363 822930
Di động     : 0903 599 020
Email        : quangnt-dn@vcci.com.vn

 

 

Bà Trương Thị Kim Ánh - Phó Giám đốc

Điện thoại : 0236 3565924             Fax: 02363.822930
Di động     : 0905.898996
Email         : kimanhtruongvcci@gmail.com, anhttk-dn@vcci.com.vn

 

 

Bà Huỳnh Khánh Vân - Phó Giám đốc

Điện thoại : 0236.3562538             Fax: 02363.822930
Di động     : 0903.597811
Emai         : vanhk-dn@vcci.com.vn

 

 

2/ Phòng Thông Tin - Đào tạo

Triển khai các hoạt động hỗ trợ, nâng cao năng lực quản trị, năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp thông qua các hoạt động hội thảo, đào tạo, triển khai dự án ở trong ngoài nước và cung cấp chuyên gia hỗ trợ doanh nghiệp khi được yêu cầu.
Tổ chức các hoạt động nhằm cải thiện môi trường kinh doanh. Cung cấp thông tin, quảng bá hình ảnh cho cộng động doanh nghiệp thông qua việc khai thác vận hành website của đơn vị, tổ chức các sự kiện, kết nối thông tin…

 

 Ông Hồ Anh Tuân – Trưởng Phòng


Điện thoại : 0236.3835654            Fax: 02363.822930
Di động     : 0914.038920
Email        : tuanha-dn@vcci.com.vn

 

Bà Trần Thị Châu Hà - Chuyên viên

Điện thoại : 0236.3835654            Fax: 02363.822930
Di động     : 0903.595789
Email         : hattc-dn@vcci.com.vn

 

Bà Trần Thị Hoa - Chuyên viên

Điện thoại : 0236.3835654            Fax: 02363.822930
Di động     : 0979.111791
Email        : hoatt-dn@vcci.com.vn

 

Ông Nguyễn Tiến Hiệp - Chuyên viên

Điện thoại : 0236.3835654            Fax: 02363.822930
Di động     : 0932.588892
Email        : hiepnt-dn@vcci.com.vn

 

 

 3/Phòng hội viên:


Phát triển, xây dựng mạng lưới hội viên VCCI. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ hội viên, đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên.

 

Bà Huỳnh Khánh Vân – PGĐ Phụ trách Phòng


Điện thoại : 0236.3562538             Fax: 02363.822930
Di động     : 0903.597811
Email        : vanhk-dn@vcci.com.vn

 

 

Ông Phan Quốc Khánh - Chuyên viên

Điện thoại : 0236.3562538             Fax: 02363.822930
Di động     : 0948.480888
Email         : khanhpq-dn@vcci.com.vn

 
 
 
Bà Trần Thị Hiền Dung - Chuyên viên
 
Điện thoại : 0236.3562538             Fax: 02363.822930
Di động     : 0905.471422
Email         : dungtth-dn@vcci.com.vn
 

 

 4/Phòng Quan hệ Quốc tế:


Triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và các nước.

 

Bà Trương Thị Kim Ánh – PGĐ Phụ trách Phòng

Điện thoại : 02363 565924           Fax : 02363 822930
Di động     : 0905 898 996
Emai         : anhttk-dn@vcci.com.vn, kimanhtruongvcci@gmail.com

 

Ông Trần Kỳ Nam - Chuyên viên

Điện thoại : 02363 565924           Fax : 02363 822930
Di động     : 0905.987984
Email         : namtk-dn@vcci.com.vn

 

Bà Lê Thị Huyền Trang - Chuyên viên

Điện thoại : 02363 565924           Fax : 02363 822930
Di động     : 0906.277902
Email        : tranglth-dn@vcci.com.vn

 

Ông Mạc Như Duy - Chuyên viên

Điện thoại : 02363 565924           Fax : 02363 822930
Di động     : 0901.111949
Email        : duymn-dn@vcci.com.vn

 

 5/ Phòng Hành chính - Tổng hợp:


Thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Ban giám đốc và thực hiện các công việc liên quan đến công tác tổ chức, hành chính của Chi nhánh. Bên cạnh đó, Phòng còn đảm nhiệm các hoạt động pháp chế như cấp giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) cho các sản phẩm xuất khẩu, chứng thực các chứng từ cần thiết trong kinh doanh với nước ngoài.

 


Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc – Trưởng Phòng


Điện thoại : 0236.3821719            Fax : 0236.3822930
Di động     : 0905.006.159
Email        : ngocnth-dn@vcci.com.vn

 

Ông Hồ Tấn Trình - Phó phòng

Điện thoại : 0236.3821719            Fax : 0236. 3822930
Di động     : 0914.026.073
Email         : trinhht-dn@vcci.com.vn

 

Ông Đặng Quốc Thượng - Phó Phòng 

Điện thoại : 0256.3814192            Fax :
Di động     : 0987.267383
Email         : thuongdq-dn@vcci.com.vn

 

Ông Bùi Văn Thọ - Chuyên viên

Điện thoại : 0256.3814192            Fax :
Di động     : 0987.267468
Email        : thobv-dn@vcci.com.vn

 

Bà Nguyễn Thị Vân Dung - Chuyên viên

Điện thoại : 0236.3821719            Fax : 0236. 3822930
Di động     : 0905.476879
Email        : vandung.nguyen.dn@gmail.com

 

 

Bà Nguyễn Thị Hồng Nga - Kế toán

Điện thoại : 0236.3821719            Fax : 0236. 3822930
Di động     : 0905.905960
Email        : nguyenngacv@gmail.com 

 

Bà Phạm Thị Thu Hòa - Văn thư

Điện thoại : 0236.3821719            Fax : 0236. 3822930
Di động     : 0908.668307
Email        : ptthoa286@gmail.com

 

Ông Đặng Long Vân - Lái xe

Điện thoại : 0236.3821719            Fax : 0236. 3822930
Di động     : 0912.768867
Email        : vandl-dn@vcci.com.vn 

 

Ông Nguyễn Quang Vinh - Lái xe

Điện thoại : 0236.3821719            Fax : 0236. 3822930
Di động     : 0935.388090
Email        : vinhvcci8989@gmail.com

 

 

 

Bên cạnh các phòng, ban như trên cơ cấu tổ chức của VCCI Đà Nẵng còn các văn phòng, trung tâm chức năng:

 

6/Văn phòng giới chủ: Đại diện cho giới sử dụng lao động trong cơ chế phối hợp 3 bên: Chính phủ - Công đoàn - Giới sử dụng lao động, tạo ra một môi trường lao động thuận lợi trong DN; phản ảnh ý kiến của giới sử dụng lao động đến những nhà lâp chính sách của Chính phủ; bảo vệ quyền lợi chính đáng của giới sử dụng lao động.

 

-Điện thoại : 0236.3562538
-Fax: 02363.822930

 

7/Trung tâm Tư vấn hỗ trợ Doanh nghiệp: Triển khai các hoạt động tư vấn hỗ trợ, phát triển Doanh nghiệp.

 

Ông Nguyễn Diễn – Giám đốc Trung tâm


Điện thoại : 0236.3816712         Fax 02363.822930
Di động : 0914.000.973
Email : dienn-dn@vcci.com.vn

 

8/ Chi nhánh Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng: Hướng dẫn thủ tục giải quyết các tranh chấp phát sinh từ các quan hệ kinh doanh trong và ngoài nước theo quy tắc tố tụng của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh VCCI.

 

-Điện thoại : 0236.3835654
-Fax: 0236.3822930

 

 

17/05/2012
 

 

 
 
 
HỘI VIÊN MỚI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lượt truy cập
Số người đang online: 199
Lượt truy cập: 1338987
 
 
 
 

 

CHI NHÁNH PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 26 Hồ Nguyên Trừng, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng - Điện thoại: 0236-3821719 - 3825814 - Fax: 0236-3822930
 

 

dau lung ben trai dau xuong khop dung thuoc gi trieu chung thoai hoa khop goi trieu chung thoat vi dia dem nấm lim xanh sâm ngọc linh quần jean nam áo sơ mi nam áo thun nam pa lăng xích pa lăng xích lắc tay pa lăng cáp điện máy nén khí máy nén khi puma vinhomes harbour city